خانه / پروژه ها / پروژه های برنامه نویسی / ++C / ارسال پیامک با ماژول sim800

ارسال پیامک با ماژول sim800

ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺮدﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل داده، ﺻﺪا، ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ، SMS و ﻣﻮاردي ازاﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪارﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎژول ﻫﺎي از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده SIM800 ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎژول ﻫﺎي SIM800c ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ SIMCOM ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه و رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪه اﻧﺪ. SIM800c ﯾﮏ ﻣﺎژول Bluetooth/GSM/GPRS ﺑﺎﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از 4 ﮐﺎﻧﺎل1900/1800/900/850 MHz ﺑﺮاي ارﺳﺎل دﯾﺘﺎ، SMS,MMS ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻤﺎس ﺻﻮﺗﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺎژول ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﯾﺘﺎ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎژول ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻤﺎم اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ را دارا اﺳﺖ. ارﺗﺒﺎط ﺳﺮﯾﺎل در ﺳﻄﺢ TTLﻗﺎﺑﻠﯿﺖ راه اﻧﺪازي اﯾﻦ ﻣﺎژول را ﺑﺎ آردوﯾﻨﻮ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي 2٫85, 3٫3 ,5 وﻟﺖ DC را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراي Bluetooth و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﺒﺎگ از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻂ USB اﺳﺖ.

دانلود کد پروژه : code

دانلود شماتیک پروژه : isis

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز : software

دانلود نمونه پروژه : example

دانلود آموزش : آموزش

رمز تمامی فایل ها www.epc-project.ir

برای دریافت پروژه ارسال دما و فشاربا gsm کلیک نمایید
برای دریافت پروژه کنترل وسایل خانگی با gsm کلیک نمایید

برای دریافت سایر پروژه ها با gsm کلیک نماید

درباره ی electrical engineer

همچنین ببینید

آموزش نصب نرم افزار پروتئوس

به نام خدا تو این سری پستها میخایم نحوه ی کار با نرم افزار پروتئوس …

3 دیدگاه

  1. سلام برای راه اندازی sim800c لطفا راهنمایی کنید. کدوم پایه ها باید به اردوینو uno وصل بشن و چه کتابخانه ای باید اضافه بشه؟ باتشکر.عکش مربوط به sim800c رو ضمیمه کردم چون ماژول های sim800c زیاد بودند و با هم فرق می کردند.
    http://s9.picofile.com/file/8296035226/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B7_%DB%B0%DB%B8%DB%B2%DB%B0%DB%B4%DB%B7.jpg

    • electrical engineer

      سلام پایه rx مازول به tx اردوینو و tx مازول به rx اردوینو باید وصل بشه….. کتابخونه های مختلفی توی اینترنت برای ماژول های gsm مبتنی بر اردوینو وجود داره هرکدومو خواستید میتونید استفاده کنید

  2. سلام من بستم پروژه رو ولی با سیمکارت ایرانسل پیامها خالی ارسال میشن ولی با باقی اپراتورها نه خوبه مشکل کجاست تشکر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 4 =