خانه / پایان نامه و مقاله / مقاله / مقاله_شبيه سازي آشكارساز نوري بهمني با استفاده از مدل مداري

مقاله_شبيه سازي آشكارساز نوري بهمني با استفاده از مدل مداري

عنوان مقاله: شبيه سازي آشكارساز نوري بهمني با استفاده از مدل مداري

نویسنده: محمد سروش

چکیده مقاله:

مهمترین قسمت گیرنده نوری, بخش آشكارسازی اطلاعات است. بین انواع آشكارسازها, آشكارساز نوری بهمنی ) (APDبهدلیل داشتن بهره جریان از اهمیت ویژهای برخوردار است. در ساختارهای ,SAM-APDبرای آشكارسازی طول موجهای بلند و كاهش جریان تونلی و ولتاژ بایاس, نواحی جذب فوتون و تكثیر حامل از هم جدا میشوند. با توجه به سازوكارهای پیچیده جذب فوتون و تكثیر حامل بر اثر شكست بهمنی, تحلیل و پیشبینی رفتار APDنسبتا مشكل است. در این مقاله با لحاظ كردن برخی فرضیات سادهكننده, بر اساس سازوكارهای داخل افزاره معادلات نرخ حامل در نواحی مختلف آشكارساز را تعیین میكنیم. با تبدیل این معادلات ریاضی به روابط مداری متناظر آن, یك مدار معادل برای SAM-APDبهدست میآید. با مدل ارایه شده, بهره, بازده كوانتومی و جریان تاریك افزاره بررسی شده, نتایج بدست آمده با دادههای تجربی مقایسه میشود. مطابقت خوب این مدل با دادههای تجربی نشان میدهد كه این مدل قادر است بهازای تغییر پارامترهایی مثل ولتاژ بایاس, ابعاد نواحی, نوع مواد بكاررفته و طول موج نور, رفتار آشكارساز را با تقریب قابل قبولی پیشبینی كند

لینک دانلود مقاله

درباره ی electrical engineer

همچنین ببینید

مجله شبکه IEEE ، نوامبر و دسامبر ۲۰۱۷

مجله شبکه IEEE  ، نوامبر/ دسامبر ۲۰۱۷، دوره‌ی ۳۱   سلام دوستان در این پست …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + پنج =