خانه / پروژه ها / پروژه های PLC

پروژه های PLC

راه اندازی یک موتور به صورت چپ گرد و راست گرد (دستی) با PLC Delta

در این پروژه قصد داریم با فشردن شستی استارت راست گرد، موتور در جهت راست گرد و با فشردن شستی استارت چپ گرد، موتور در جهت چپ گرد دور بزند. با این شرط که تغییر جهت گردش موتور فقط از وضعیت استپ ممکن باشد. در صورتی که موتور در حالت …

ادامه نوشته »

راه اندازی دو موتور به صورت یکی پس از دیگری در PLC Delta

در این پروژه قصد داریم با فشردن شستی استارت 1 موتور Q1 روشن شود. با فشردن شستی استارت 2به شرطی که موتور Q1 روشن باشد، موتور Q2 نیز روشن شود. در صورتی که به هر دلیلی کنتاکتور Q1 از کار افتاد، خروجی موتور Q2 نیز خاموش شود. همچنین در هر …

ادامه نوشته »