خانه / پروژه ها (صفحه 5)

پروژه ها

شبیه سازی ماشین القایی و ماشین سنکرون

  شبیه سازی ماشین های القایی و سنکرون و دستیابی به معادلاتی برای شبیه سازی آنها بسیار پیچیده و دشوار است. این شبیه سازی ها توسط نرم افزار متلب انجام شده است. برای دریافت این کدها کلیک کنید

ادامه نوشته »

پیاده سازی فیلترهای وفقی در متلب

این پست شامل پیاده سازی فیلترهای وفقی در متلب است که لیست فیلترهای این مجموعه را در زیر میتوانید مشاهده کنید این مجموعه کد شامل موارد زیر است :Project Files File Name Size Affine_projectionCM.m 4232 CMA.m 3621 example_channelEQ_Affine_projectionCM.m 5557 example_channelEQ_CMA.m 5339 example_channelEQ_Godard.m 5566 example_channelEQ_Sato.m 5340 Godard.m 3916 Sato.m 3565 example_systemID_Fast_RLS.m 4387 …

ادامه نوشته »

سیستم نوبت دهی بانک v2

در این پروژه سیستم نوبت دهی بانک با 8 باجه پیاده سازی شده است این برنامه قابلیت ذخیره نوبت ها را دارد و تا 300 نوبت بعد میتوان نوبت جدید دریافت کرد. این تعداد نیز قابل تغییر است. در این سیستم کلیدی برای دریافت نوبت مخصوص مشتری و 8 کلید مجزا …

ادامه نوشته »

سیستم نوبت دهی بانک v1

در این پروژه سیستم نوبت دهی بانک با 8 باجه پیاده سازی شده است ولی این برنامه قابلیت ذخیره نوبت ها را ندارد و تا به نوبت حال حاضر توسط یک باجه رسیدگی نشود نمیتوان نوبت جدید دریافت کرد. توضیحات کامل برنامه در فایل دانلودی موجود است. در این سیستم …

ادامه نوشته »

ارسال اطلاعات با ماژول NRF

هدف از انجام این پروژه شبیه سازی ارسال یک موج سینوسی با استفاده از اعداد دیجیتال است. در این پروژه ازدو ماژول NRF24L01+ استفاده شده که یکی به عنوان فرستنده و دیگری به عنوان گیرنده عمل می کند .این دو ماژول با استفاده با دو میکروکنترلر ATMEGA16 نوشته شده اند. …

ادامه نوشته »

کنترل هوشمند وسایل با ماژول بلوتوث hc05

کنترل هوشمند وسایل با ماژول بلوتوثhc05 ماژول بلوتوث HC-05 قبل از راه اندازی بایستی پیکره بندی شود و این کار بوسیله اتصال این ماژول به یک ترمینال استاندارد سریال صورت می گیرد. برای این منظور بایستی ابتدا مداری مطابق شکل زیر تشکیل داده و ماژول را بوسیله یک رابط استاندارد …

ادامه نوشته »

پروژه ترازو دیجیتال با avr

شرح مدارو طرز كار پروژه در این پروژه با استفاده از یک لوسل 30 کیلو گرمی و بهره گیری از مبدل آنالوگ به دیجیتال میکرو کنترلر avr و همچنین یک تقویت کننده ی عملیاتی توانسته ایم یک ترازوی دیجیتالی طراحی کنیم.در واقع به دلیل این که در خروجی لودسل سیگنال …

ادامه نوشته »

سرووموتور با AVR

سرووموتور معمولا با اسم سیستم های “حلقه بسته” نیز نامیده می شوند. این بدین معنی است که موتور با مدار کنترلی می آید، که دریافت میشود که مکانیزم خودرو هست در مکان خواسته شده و اگر نیست به طور پیوسته خطا اصلاح میشود تا موقعی که به نقطه صحیح برسد. …

ادامه نوشته »

طراحی cpu یک کامپیوتر در fpga

طراحی cpu  کامپیوتر مانو در fpga به زبان vhdl در این پروژه  پیاده سازی کامل کامپیوتر مانو انجام شده است . در واقع پروژه پیاده سازی میکروپرسسور در fpga  می باشد و کلیه اجزا به صورت تابع نوشته شده است اجزا 1- ریجیستر 8بیتی 2- مالتی پلکسرها کنترلی 3-باس (گذرکاه …

ادامه نوشته »

ارسال پیامک با ماژول sim800

ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺮدﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل داده، ﺻﺪا، ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ، SMS و ﻣﻮاردي ازاﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪارﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎژول ﻫﺎي از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده SIM800 ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎژول ﻫﺎي SIM800c ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ SIMCOM ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه و رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪه اﻧﺪ. SIM800c ﯾﮏ …

ادامه نوشته »

پروژه ارسال فشار و دما از طریق ماژول های SIM900 و SIM800

این سیستم امکان انداره گیری فشار و دما را بصوت هم زمان داراست. به وسیله ی این سیستم دما  مکانی که دستگاه در آن جا قرار دارد  و هم چنین فشار محیط به کمک سنسور BMP180 اندازه گیری می شوند. این مقادیر مرتبا به روز شده و از طریق ماژول …

ادامه نوشته »

پروژه ارسال رطوبت و دما از طریق ماژول های sim800 و sim900

در این سیستم دما و رطوبت مکانی که دستگاه در آن جا قرار دارد به کمک سنسور DHT11 اندازه گیری می شود. این مقادیر مرتبا به روز شده و از طریق ماژول sim800 و با استفاده از  سیم کارت قرار داده شده بر روی ماژول،به کاربر مشخص شده ،از طریق …

ادامه نوشته »